AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Metlika_Lipej

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Spremljanje izvajamo v starejšem intezivnem sadovnjaku, kjer so različne sorte. Značilnost nasada je da se nahaja v urbanem okolju, kjer je močan vpliv stavb. Spremljamo fenološki razvoj, jabolčnega zavijača in breskovega zavijača.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 200 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Večje mesto-center (premer >1 km) Tip tal: distrična rjava tla, na silikatnih peskih, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 7.7.2020 00:00 IDARED 26.03.2014 31.12.2017 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.