AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Dolge njive-Krško

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je sadjarska. Površino pobočja prekrivajo posamezni nasadi jablane. Na lokaciji se spremljaja fenološki razvoj naslednjih sort: Zlati delišes in topaz.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 397 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na piroklastičnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 20.7.2022 00:00 TOPAZ 01.01.2013 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.