AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Metlika

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Ekološki ekstenzivni nasad jablane kjer se psrmlja fenološki razvoj sort jablan: carjevič, ecolette, elstar, jonatan. V nasadu je lociran tudi čebelnjak.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 200 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - ekstenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na vezanih klastičnih kamninah, opodzoljena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 12.8.2013 00:00 Carjevič 28.04.2013 12.08.2013 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 12.8.2013 00:00 ECOLETTE 28.04.2013 12.08.2013 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 7.5.2021 00:00 Elstar 28.04.2013 12.08.2013 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 10.4.2018 00:00 JONATAN 28.04.2013 12.08.2013 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.