AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Sevno SKŠ Grm-NM

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Nasad je v lasti Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, posajen je bil l. 2012. Na lokaciji se spremlja fenološki razvoj sort carjevič in topaz ter prisotnost jabolčnega, breskovega in slivovega zavijača.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina: 218 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na vezanih klastičnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 18.7.2013 00:00 Carjevič 16.04.2013 31.12.2013 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 18.7.2013 00:00 TOPAZ 16.04.2013 31.12.2013 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.