AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Orehovica-Šentjernej

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Orehovica pri Šentjerneju je vinogradniško območje. Na lokaciji se spremlja razvoj vinske trte in grozdnih sukačev.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 231 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na grodenskih peščenjakih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 8.8.2014 00:00 kraljevina 17.04.2013 31.12.2014 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 17.7.2015 00:00 laški rizling 17.04.2013 31.12.2015 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 17.7.2015 00:00 modra frankinja 17.04.2013 31.12.2015 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 17.7.2015 00:00 žametna črnina 17.04.2013 31.12.2015 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.