AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Krško-hruške

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak sadjarstva Evrosad, na lokaciji Rostoharjeva - grad. Opazujejo se sorte: konferans, viljamovka in pakamov. Sadovnjak je zaščiten z mrežami proti toči in ima kapljično namakanje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina: 210 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: distrična rjava tla, na glinastih skrilavcih, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
hruška (Pyrus communis L.) 23.3.2020 00:00 27.02.2014 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.