AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Ložnica pri Žalcu-P7

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 253 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Tip tal: distrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, koluvialna
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
oljna ogrščica, ozimna (Brassica napus L. ssp. napus) 3.7.2012 00:00 09.12.2011 31.12.2012 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.