AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Latkova vas-P2

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Tip tal: distrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, izprana
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen - navadni (Hordeum vulgare L.) 11.7.2012 00:00 09.12.2011 31.12.2012 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.