AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Selnica ob Dravi

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Vremenska postaja je postavljena na zemljišču KZ Selnica ob Dravi, v bližini hladilnice sadja. Lega je skoraj popolnoma odprta, le na JZ je hladilnica sadja, ki je od vremenske postaje oddaljena najmanj 50 m . V bližini vremenske postaje (severno) se nahajajo nasadi jablane KZ Selnica ob Dravi (najmanj 100 m oddaljeni). Teren okrog vremenske postaje je raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 311 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 38°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.3.2023 00:00 BRAEBURN (skupina) 01.01.2016 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) BRAEBURN (skupina) 01.01.2016 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.9.2011 00:00 IDARED, 01.01.2010 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 27.9.2013 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 01.01.2011 31.12.2013 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.