AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Poklek Podsreda-J 2009 in 2014

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 321 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na permo-karbonskih skrilavcih in peščenjakih, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen - navadni (Hordeum vulgare L.) 10.7.2014 00:00 Rex 01.01.2009 25.05.2009 BBCH povezava
pšenica - navadna (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 25.5.2009 00:00 Marija 01.01.2009 25.05.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.