AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šentjernej-V

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina:
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na permo-karbonskih skrilavcih in peščenjakih, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 20.9.2019 00:00 Laški rizling 01.01.2009 31.12.2019 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 15.4.2022 00:00 Modra frankinja 01.01.2009 31.12.2018 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.