AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šentjur

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Na parceli veliki približno 0,1 ha se pobočje z 18% nagibom zaključi z skoraj ravno površino na vrhu hriba. Tu je posajen manjši nasad približno 100 dreves, različnih sadnih vrst.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 289 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: distrična rjava tla, na nekarbonatnem aluviju, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
breskev, nektarina (Prunus persica (L.) Batsch) 31.3.2014 00:00 Redhaven, Glohaven, Suncrest 10.03.2009 31.12.2014 BBCH povezava
češnja (Prunus avium L.) 31.3.2014 00:00 Van, Sunburst, Summit 10.03.2009 31.12.2014 BBCH povezava
hruška (Pyrus communis L.) 31.3.2014 00:00 VILJAMOVKA, KONFERANS (CONFERENCE), ZGODNJA MORETTINIJEVA (BUTIRRA PRECOCE MORETTINI), JUNIJSKA LEPOTICA (BELLA DI GIUGNO) 10.03.2009 31.12.2014 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 12.3.2021 00:00 17.03.2013 BBCH povezava
marelica (Prunus armeniaca L.) 2.5.2010 00:00 Madžarska (Ogrska) 10.03.2009 02.05.2010 BBCH povezava
sliva, češplja (Prunus domestica L.) 16.5.2013 00:00 California Blue, Stanley 10.03.2009 31.12.2013 BBCH povezava
višnja (Prunus cerasus L.) 23.3.2014 00:00 Gorsemska 14.03.2010 31.12.2014 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.