AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Boldraž Metlika

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Na lokaciji se spremljajo fenološki in ŠO podatki. V bližini met. postaja: Drašiči.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 230 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 217°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, tipična, glo
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 16.7.2022 00:00 01.04.2014 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 7.7.2020 00:00 JONAGOLD (skupina) 01.01.2009 31.12.2020 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.