AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Podlog v Savinjski dolini-P1

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
na S približno 5 m od roba se začenja naselje
Opis lastnosti tal:
lažja tla, peščeno-ilovnata z 10-15 % proda
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 268 m
Nagib terena: 20° Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na deluviju, antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
krompir (Solanum tuberosum L.) 23.8.2011 00:00 17.05.2011 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.