AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Hajnsko

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak Škrbnik -podjetja Hmezad Hram. Na GERK-in HAJNSKO, NEZBIŠE IN PLAT se spremljaja fenologija posameznih sort jablan. Zato so našteti GERK-i opisani kot lokacije fenoloških postaj.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 269 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 225°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na deluviju, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 16.3.2023 00:00 GALA (skupina) 24.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 3.5.2011 00:00 JONAGOLD (skupina) 24.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Intenzivni sadovnjak jablan, v katerem se opazuje sorti Jonagold in Gala. Površina GERK-a 692172 HAJNSKO je 6,07 ha.