AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec-P5

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
V letu 2010 je bil na tej njivi jari ječmen, danes je hmeljišče. Na S strani je hmeljišče na J strani pa cesta in ob cesti nekaj dreves, ob njih je 3 m širok potok.
Opis lastnosti tal:
Lažja peščena tla (z večjim deležom proda)
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 251 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen - navadni (Hordeum vulgare L.) 12.7.2010 00:00 13.04.2010 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.