AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec-P3

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
na SV strani njive se začne naselje (Žalec). 50-70 m od njive so hiše. V letu 2009 je bila to njiva, danes 2011 je hmeljišče.
Opis lastnosti tal:
Srednje težka tla, peščeno-ilovnata tla, z precej proda 5-10% delež
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 253 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, tipična, srednje globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen - navadni (Hordeum vulgare L.) 2.6.2009 00:00 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.