AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec-P2

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
na S delu njive je namakalni rokav reke Savinje 5-10 m od roba njive
Opis lastnosti tal:
srednje težka, ilavnato-peščena tla z večjim deležem proda (>20%)
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 253 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 230°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, tipična, plitva
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
pšenica - navadna (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 2.6.2009 00:00 10.12.2008 31.12.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.