AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Gotovlje

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
na V strani je 10-15 m stran začetek gozda.
Opis lastnosti tal:
Težja tla, ilavnato-peščena tla
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 269 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 45°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na piroklastičnih kamninah, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen - navadni (Hordeum vulgare L.) 12.7.2011 00:00 18.03.2011 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.