AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija nekoliko zaprta z drevjem na J in delno na Z strani
Opis lastnosti tal:
Lažja tla, peščeno-ilovnata, velik delež mivke z malo proda
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 253 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na vezanih klastičnih pelitskih in psamitskih kamninah, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
pšenica - navadna (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 12.7.2010 00:00 06.04.2010 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.