AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Ložnica pri Žalcu

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Njiva.
Opis lastnosti tal:
Srednje težka- ilovnato peščena tla.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 258 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na vezanih klastičnih pelitskih in psamitskih kamninah, izprana
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
ječmen (Hordeum vulgare L.) 2.6.2009 00:00 ozimni ječmen 10.12.2008 31.12.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.