AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Sadjarski center MB

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacijo spremljanja fenologije predstavljajo nasadi poskusne testne postaje KGZS - Zavoda Maribor. Gre za pobočje, nagnjeno proti J in JZ. Na dnu zaprte doline, 100 - 150 m od nasadov je akumulacijsko jezero za namakanje nasadov.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 304 m
Nagib terena: 11° Smer nagiba terena: 211°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na različnih bazičnih kamninah, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 27.9.2010 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 01.01.2010 31.12.2010 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.