AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Gančani

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Spremljanje fenoloških faz jablane in škodljivih organizmov se izvaja v ekstenzivnem nasadu jablane, sorte 'jonagold', ki je v zasebni lasti. Nasad leži na skoraj popolnoma zaprti legi (vpliv gozda in gozdnih robov), na ravnem terenu, v bližini naselja Gančani.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 180 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - ekstenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na različnih bazičnih kamninah, psevdooglejena
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.9.2013 00:00 JONAGOLD (skupina) 01.01.2010 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.