AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Maribor (pod Kalvarijo)

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Spremljanje fenoloških faz in škodljivih organizmov se izvaja v vinogradu, ki je v lasti BTŠ Maribor. Prevladujoča sorta v vinogradu, kjer spremljamo fenološke faze je sorta 'laški rizling'. Vinograd leži na nagnjenem pobočju na obrobju mesta Maribor.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 341 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 188°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na različnih bazičnih kamninah, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) IDARED BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 17.10.2022 00:00 Laški rizling 01.01.2009 31.12.2018 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.