AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Črnova (Gradišnik)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku, ki ga z vseh strani obkroža gozd. Teren je nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablan in škodljivih organizmov. Na Z, SZ in S strani stojita dve kmetiji z gospodarskimi poslopji.Tudi sosed se ukvarja z intenzivno pridelavo jabolk.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 453 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 225°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 27.4.2011 00:00 BRAEBURN (skupina) 25.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 FUJI (skupina) 25.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 16.3.2023 00:00 GALA (skupina) 25.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 IDARED 23.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 Jonagold 23.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 25.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.