AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Vrt zdravilnih rastlin IHPS, na severu rastlinjak in za njim stavba, na jugu travnik/njiva zahodu stavbe. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
hmelj (Humulus lupulus L.) 20.7.2012 00:00 aurora 12.05.2009 31.12.2012 BBCH povezava
hmelj (Humulus lupulus L.) 20.7.2012 00:00 savinjski golding 12.05.2009 31.12.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 IDARED 01.01.2016 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Fenologija hmelja se spremlja na sorti aurora na GERK-u 1039974 (domače ime SN 4,ki je velik 0,98 ha). V nasadu imajo kapljično namakanje.