AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Bizeljsko

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je izrazito vinogradniška. Merilna naprava je nameščena sredi vinogradov. Lega je rahlo konkavna in se nagiba skoraj povsem proti jugu. Merilna naprava A733 GPRS (27803) je bila 12.06.2011 med močnim nalivom poškodovana in ni v uporabi. Na lokaciji se poleg meteoroloških podatkov spremljajo še fenološki podatki (sorte: laški rizling, modra frankinja, žametna črnina, kraljevina) in podatki o ulovih grozdnih sukačev (križasti, pasasti).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 347 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 175°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na paleocenskem in krednem flišu, psevdooglejena
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 18.4.2022 00:00 žametna črnina 13.04.2013 31.12.2018 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.