AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Gabernik-Rogaška

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je vinogradniška.Teren je zelo nagnjen, tako da strojna obdelava ni mogoča. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija vinske trte in škodljivcev. Zahodno pobočje je zasajeno z vinskimi trtami in se spušča v dolino, kjer stoji nekaj hiš.Delno na J predvsem pa na S strani vinograd omejuje gozd.Na V strani nedaleč stran od vinograda pa stoji hiša.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 379 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 beli pinot,sivi pinot 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 chardonnay 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 laški rizling 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 modra frankinja 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 renski rizling 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.8.2011 00:00 sauvignon 06.04.2009 31.12.2011 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.