AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Blanca

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno sadjarsko vinogradniška. Površino pobočja prekriva le nasad jablane. V bližini je poleg ceste še asfaltirana delovna ploščad površine 500 m2 in gospodarsko poslopje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 278 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 230°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
hruška (Pyrus communis L.) 13.4.2017 00:00 KONFERANS (CONFERENCE) 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
hruška (Pyrus communis L.) 13.4.2017 00:00 VILJAMOVKA 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.5.2013 00:00 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.10.2017 00:00 ELSTAR (skupina) 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 FUJI (skupina) 22.03.2010 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 GALA (skupina) 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 Gloster 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 IDARED 18.03.2009 31.12.2017 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 JONAGOLD (skupina) 18.03.2009 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 22.3.2021 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 18.03.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.