AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Otočec

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Merilna lokacija se nahaja v nasadu jablane. V bližini so tudi zavarovane vrtnarske pridelovalne površine (50 m). Iz V smeri je merilna lokacija ovirna z gozdom, na S in SV je možen vpliv zavarovanih vrtnarskih pridelovalnih površin (plastenjaki).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 198 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 190°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 30.3.2023 00:00 ZLATI DELIŠES REINDERS 01.01.2016 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
NAsad leži v naselju Prapreče. velikost nasada: 1,40 ha. Spremlja se sorta zlati delišes. Na lokaciji je tudi postavljena meteorloška postaja ADCON, lokacija Otočec.