AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Lokacije spremljanja pojava jablanovega škrlupa:

CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA

KASAZE - (Opis lokacije)
ŽALEC - (Opis lokacije)
PONIKVA SLOM - (Opis lokacije)
BRASLOVČE - PŠAKER - (Opis lokacije)
ČRNOVA GRADIŠČNIK - (Opis lokacije)
SLOVENSKE KONJICE - (Opis lokacije)
BISTRICA OB SOTLI - (Opis lokacije)

ŠTAJERSKA REGIJA

SAVCI - (Opis lokacije)
SELNICA OB DRAVI - (Opis lokacije)
POHORSKI DVOR - (Opis lokacije)
MARIBOR BTŠ*** - (Opis lokacije)
GODEMARCI - (Opis lokacije)
SELO - (Opis lokacije)
GAČNIK-ARSO - (Opis lokacije)

***modul uporablja podatke postaje ARSO, medtem ko uporablja za omočenost lista podatek postaje Maribor BTŠ

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

ARTIČE - (Opis lokacije)
BLANCA - (Opis lokacije)
OTOČEC - (Opis lokacije)
KOSTANJEVICA - (Opis lokacije)
RODINE - (Opis lokacije)
ŠENTJERNEJ - (Opis lokacije)

OSREDNJA SLOVENIJA

BRDO - (Opis lokacije)
KAMNIK - (Opis lokacije)
PODBREZJE - (Opis lokacije )
RESJE - (Opis lokacije)

ZAHODNA SLOVENIJA

BILJE - (Opis lokacije)

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin - (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj - (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki UVHVVR in ARSO, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov - (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.