AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Vir: ARSO
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[[sl - c]] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 2.3.2024 17:00 337,7 54,5 10,2 11,8 86,2 Ni padavin
Artiče sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 27.3.2023 Fito 2.3.2024 17:00 337,7 54,5 10,2 11,8 86,2 Ni padavin
Bizeljsko - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 374,8 71,1 9,9 11,0 79,8 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2022 2.3.2024 17:00 374,8 71,1 9,9 11,0 79,8 Ni padavin
Bizeljsko - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 2.3.2024 17:00 374,8 71,1 9,9 11,0 79,8 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2016 Fito 2.3.2024 17:00 325,2 48,8 8,9 12,6 74,8 Ni padavin
Blanca sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 325,2 48,8 8,9 12,6 74,8 Ni padavin
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 Fito 2.3.2024 17:00 327,7 55,4 12,4 14,2 55,0 Ni padavin
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 2.3.2024 17:00 334,5 61,4 19,1 12,2 84,5 Ni padavin
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 2.3.2024 17:00 287,3 35,5 4,1 10,8 83,8 Ni padavin
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 309,7 50,1 12,7 12,2 84,0 Ni padavin
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 31.8.2023 Fito 2.3.2024 17:00 319,3 49,7 11,5 12,8 87,0 Ni padavin
Kostanjevica sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 334,5 61,4 19,1 12,2 84,5 Ni padavin
Loka pri Zidanem Mostu 2 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2016 Fito 2.3.2024 17:00 Ni padavin
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 2.3.2024 17:00 322,1 48,5 8,4 12,4 76,6 Ni padavin
Otočec sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 322,1 48,5 8,4 12,4 76,6 Ni padavin
Podvrh njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 24.9.2021 2.3.2024 17:00 325,2 48,8 8,9 12,6 74,8 Ni padavin
Podvrh - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.9.2022 2.3.2024 17:00 325,2 48,8 8,9 12,6 74,8 Ni padavin
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 Fito 2.3.2024 17:00 322,1 48,5 8,4 12,4 76,6 Ni padavin
Ravni - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.9.2022 2.3.2024 17:00 319,3 49,7 11,5 12,8 87,0 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 7.8.2023 Fito 2.3.2024 17:00 287,3 35,5 4,1 10,8 83,8 Ni padavin
Rodine sadovnjak - intenzivni Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 287,3 35,5 4,1 10,8 83,8 Ni padavin
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 2.3.2024 17:00 397,3 87,5 24,4 13,4 59,3 Ni padavin
Sevno SKŠ Grm-NM sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.6.2014 Fito 2.3.2024 17:00 310,3 46,3 10,1 12,4 74,0 Ni padavin
Sremič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2022 2.3.2024 17:00 341,9 44,7 1,7 10,3 78,9 Ni padavin
Stražnji vrh - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2022 2.3.2024 17:00 397,3 87,5 24,4 13,4 59,3 Ni padavin
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 325,2 48,8 8,9 12,6 74,8 Ni padavin
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 341,9 44,7 1,7 10,3 78,9 Ni padavin
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.7.2023 Fito 2.3.2024 17:00 350,3 63,1 17,8 11,2 89,2 Ni padavin
Šentjernej travnik, pašnik Venturia inaequallis (jablanov škrlup) 26.5.2023 Fito 2.3.2024 17:00 350,3 63,1 17,8 11,2 89,2 Ni padavin
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 397,3 87,5 24,4 13,4 59,3 Ni padavin
Tanča gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.9.2022 2.3.2024 17:00 397,3 87,5 24,4 13,4 59,3 Ni padavin
TEST - Šentjernej APS travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 13.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 310,3 46,3 10,1 12,4 74,0 Ni padavin
TEST Karmen neopredeljen Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.9.2023 2.3.2024 17:00 Ni padavin
TEST Karmen neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 2.3.2024 17:00 Ni padavin
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 310,3 46,3 10,1 12,4 74,0 Ni padavin
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 2.3.2024 17:00 322,1 48,5 8,4 12,4 76,6 Ni padavin
Volčkova vas - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 2.3.2024 17:00 350,3 63,1 17,8 11,2 89,2 Ni padavin
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 24.8.2023 Fito 2.3.2024 17:00 322,1 48,5 8,4 12,4 76,6 Ni padavin
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.