AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Zahodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Baredi - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Beneša oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 Fito 15.4.2024 07:30 1073,6 362,7 175,6 18,4 47,0 NR
Beneša oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 Fito 15.4.2024 07:30 1073,6 362,7 175,6 18,4 47,0 NR
Bertoki - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 Fito 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Bonini - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1205,9 487,3 280,8 17,0 77,3 NR
Čelje - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 Fito 15.4.2024 07:30 779,9 161,9 68,2 14,3 61,8 NR
Debeli rtič - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 15.4.2024 07:30 1073,6 362,7 175,6 18,4 47,0 NR
Debeli rtič - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 15.4.2024 07:30 1073,6 362,7 175,6 18,4 47,0 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Dombrava sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Gažon - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 1067,5 355,1 161,6 16,6 56,0 NR
Gornje Cerovo - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1052,4 341,4 154,8 15,3 60,5 NR
Grbci - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 10.4.2024 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Izola - breskve sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 10.4.2024 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Kavaliči - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1015,0 309,2 131,3 16,2 51,9 NR
Kozana - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1041,4 334,2 151,8 16,0 59,7 NR
Krkavče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1067,5 355,1 161,6 16,6 56,0 NR
Liminjan - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1004,4 336,8 161,6 16,6 53,0 NR
Lokvica - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 884,0 232,6 97,4 13,1 72,3 NR
Lože - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.8.2023 Fito 15.4.2024 07:30 941,7 283,8 130,7 8,7 97,0 NR
Mala Seva - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Orehovlje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.7.2023 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Osek - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Osp - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 878,9 240,0 99,8 13,2 64,0 NR
Padna - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 1067,5 355,1 161,6 16,6 56,0 NR
Pivol - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1081,1 366,0 173,6 18,2 48,6 NR
Plače - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 975,0 295,2 132,2 10,8 88,8 NR
Prelože sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 3.8.2023 15.4.2024 07:30 738,4 162,2 64,3 12,3 74,0 NR
Prelože - Češpljev zavijač sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 31.5.2023 15.4.2024 07:30 779,9 161,9 68,2 14,3 61,8 NR
Purisima - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 25.9.2023 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Purisima - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 25.9.2023 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Seča - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 969,3 312,8 143,0 16,7 57,1 NR
Sermin oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Sermin oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
SP. Škofije - zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Strunjan oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 1081,6 366,9 175,5 17,6 55,7 NR
Strunjan oljčnik Prays oleae (oljčni molj) 8.11.2023 15.4.2024 07:30 1081,6 366,9 175,5 17,6 55,7 NR
Sv. Peter - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1067,5 355,1 161,6 16,6 56,0 NR
Šempas - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 15.9.2023 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Šempeter pri Gorici sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Šempeter pri Gorici 1 sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Škocjan sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 909,9 287,0 133,1 13,7 89,3 NR
Škocjan sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 22.9.2023 15.4.2024 07:30 909,9 287,0 133,1 13,7 89,3 NR
Škofije njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 5.4.2024 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 4.4.2024 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Škofije - breskev sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.4.2024 15.4.2024 07:30 1079,0 372,1 185,5 19,2 48,1 NR
Šmarje pri Kopru sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 20.7.2022 15.4.2024 07:30 1045,6 338,6 156,0 18,3 51,6 NR
Šmarje pri Kopru - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1067,5 355,1 161,6 16,6 56,0 NR
Trebeše - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 27.9.2023 15.4.2024 07:30 1015,0 309,2 131,3 16,2 51,9 NR
Truške - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1015,0 309,2 131,3 16,2 51,9 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.8.2023 15.4.2024 07:30 909,9 287,0 133,1 13,7 89,3 NR
Vanganel- zavijači sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.6.2023 15.4.2024 07:30 909,9 287,0 133,1 13,7 89,3 NR
Vipolže - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 930,4 287,5 131,4 10,8 86,8 NR
Višnjevik - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 1002,7 304,9 137,0 16,4 54,9 NR
Vrtojba - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 899,4 268,1 121,5 11,7 86,9 NR
Vrtovin - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 26.9.2023 15.4.2024 07:30 975,0 295,2 132,2 10,8 88,8 NR
Zalošče - oljčna muha oljčnik Bactrocera oleae (oljčna muha) 4.10.2023 15.4.2024 07:30 865,3 249,1 107,6 8,6 100,0 NR
Osrednja Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Gabrovka - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 15.4.2024 07:30 813,6 208,0 92,7 17,1 45,3 NR
Gabrska gora - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 15.4.2024 07:30 813,6 208,0 92,7 17,1 45,3 NR
Moravče pri Gabrovki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 15.4.2024 07:30 813,6 208,0 92,7 17,1 45,3 NR
Veliki Gaber - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.10.2023 15.4.2024 07:30 775,6 210,0 95,0 15,4 57,0 NR
Celjska in Koroška regija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Arnače (pri Velenju) sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 15.4.2024 07:30 738,4 194,7 86,4 10,4 86,7 NR
Brnica - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 787,3 221,7 105,3 19,9 39,2 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 16.8.2022 15.4.2024 07:30 766,6 207,2 93,6 19,4 38,6 NR
Dobrič sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 15.4.2024 07:30 766,6 207,2 93,6 19,4 38,6 NR
Kasaze sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 787,3 221,7 105,3 19,9 39,2 NR
Laze pri Velenju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 15.4.2024 07:30 690,9 153,3 71,7 11,0 98,2 NR
Pecelj sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 16.8.2022 15.4.2024 07:30 896,2 282,4 130,5 18,7 44,0 NR
Pristava pri Mestinju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 721,8 191,6 86,0 11,0 84,7 NR
Rogaška slatina - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 835,8 241,0 110,8 17,2 47,8 NR
Slovenske konjice - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 15.4.2024 07:30 862,5 250,7 113,0 18,9 50,8 NR
Spodnja Ponkvica sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.8.2022 15.4.2024 07:30 720,6 185,1 83,2 16,9 56,0 NR
Stari trg pri Slovenj Gradcu sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 17.8.2022 15.4.2024 07:30 577,2 125,8 61,5 9,1 93,3 NR
Šmarje pri Jelšah - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 835,8 241,0 110,8 17,2 47,8 NR
Šmartno ob Paki - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2022 15.4.2024 07:30 766,6 207,2 93,6 19,4 38,6 NR
Virštanj - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 896,2 282,4 130,5 18,7 44,0 NR
Vojnik - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 15.4.2024 07:30 719,8 190,6 86,5 13,2 80,9 NR
Vrenska gorca, Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 896,2 282,4 130,5 18,7 44,0 NR
Vrenska gorca/ Buče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2022 15.4.2024 07:30 896,2 282,4 130,5 18,7 44,0 NR
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.9.2023 15.4.2024 07:30 835,8 241,0 110,8 17,2 47,8 NR
Žalec - Roje - vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 15.9.2023 15.4.2024 07:30 784,0 222,3 101,8 19,3 42,2 NR
Žalec- vešča hmeljišče Ostrinia nubilalis (koruzna vešča) 2.8.2023 15.4.2024 07:30 784,0 222,3 101,8 19,3 42,2 NR
Žiče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 18.10.2022 15.4.2024 07:30 NR
Žiče/Loče - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.9.2023 15.4.2024 07:30 862,5 250,7 113,0 18,9 50,8 NR
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Bizeljsko vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 15.4.2024 07:30 905,9 291,1 135,6 15,5 53,6 NR
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 15.4.2024 07:30 844,7 257,4 123,7 14,8 59,7 NR
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 15.4.2024 07:30 859,7 272,1 140,6 13,4 73,9 NR
Brezovska Gora vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 13,7 72,0 NR
Brezovska Gora vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 13,7 72,0 NR
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 15.4.2024 07:30 770,2 207,9 94,5 13,7 65,8 NR
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 15.4.2024 07:30 822,3 248,5 123,6 12,7 74,4 NR
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 13,7 72,0 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Piršenbreg sadovnjak - intenzivni Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 28.3.2024 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Podvrh - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Podvrh - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 25.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 770,2 207,9 94,5 13,7 65,8 NR
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 15.4.2024 07:30 943,5 320,9 161,9 17,0 51,4 NR
Sremič vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Sremič vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia funebrana (češpljev zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia molesta (breskov zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej-VK vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej-VK vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 15.4.2024 07:30 943,5 320,9 161,9 17,0 51,4 NR
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 15.4.2024 07:30 824,3 245,9 120,0 10,3 83,3 NR
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Zdole - hruška sadovnjak - ekstenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Bodkovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 786,2 224,0 105,9 17,3 51,1 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 786,2 224,0 105,9 17,3 51,1 NR
Bodkovci - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 786,2 224,0 105,9 17,3 51,1 NR
Gančani - bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 16.7.2023 15.4.2024 07:30 756,3 215,0 107,2 10,9 94,7 NR
Gančani-jablana sadovnjak - ekstenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.10.2023 Fito 15.4.2024 07:30 756,3 215,0 107,2 10,9 94,7 NR
Ilovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 891,2 294,7 153,0 19,4 46,9 NR
Litmerk - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 9.10.2023 15.4.2024 07:30 892,0 285,4 135,8 17,8 50,8 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 17.9.2023 15.4.2024 07:30 892,0 283,8 136,1 18,2 46,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 17.9.2023 15.4.2024 07:30 892,0 283,8 136,1 18,2 46,0 NR
Majski vrh - vinska trta vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 24.9.2023 15.4.2024 07:30 892,0 283,8 136,1 18,2 46,0 NR
Maribor (Počehova) vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 21.7.2021 15.4.2024 07:30 830,3 240,7 117,0 13,5 82,0 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 10.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 830,3 240,7 117,0 13,5 82,0 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 10.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 830,3 240,7 117,0 13,5 82,0 NR
Maribor BTŠ sadovnjak - intenzivni Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 10.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 830,3 240,7 117,0 13,5 82,0 NR
Maribor BTŠ - bionomija in RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 11.10.2023 Fito 15.4.2024 07:30 830,3 240,7 117,0 13,5 82,0 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 27.9.2023 15.4.2024 07:30 761,5 209,0 98,9 11,6 82,0 NR
Morje - Fram - grozdni sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 27.9.2023 15.4.2024 07:30 761,5 209,0 98,9 11,6 82,0 NR
Morje pri Framu - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 27.9.2023 15.4.2024 07:30 761,5 209,0 98,9 11,6 82,0 NR
Nebova - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 846,0 253,2 117,1 16,6 63,8 NR
Pohorski dvor sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 8.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 798,0 219,4 104,4 13,8 79,1 NR
Police - vinska trta vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 26.9.2023 15.4.2024 07:30 843,5 256,6 121,1 15,7 66,7 NR
Police - vinska trta vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 26.9.2023 15.4.2024 07:30 843,5 256,6 121,1 15,7 66,7 NR
Vučja Gomila - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 10.10.2023 15.4.2024 07:30 756,3 215,0 107,2 10,9 94,7 NR
Zbigovci - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 29.9.2023 15.4.2024 07:30 843,5 256,6 121,1 15,7 66,7 NR
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.