AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji TEST - bionomija


Obvestila in opozorila na podlagi spremljanj razvoja ameriškega škržatka in vinske trte

# Datum Opozorilo Veljavnost
Za to lokacijo obvestila in opozorila niso na voljo.

Grafični prikaz podatkov (Meteo: Medlog*, razvojni stadiji: TEST - bionomija AŠ)

 
Grafični prikaz spremljanja na lokaciji

Spremljanja v preteklih letih

Podrobni izračuni in podatki o spremljanjih


Vsota efektivnih temperatur nad pragom 5°C na lokaciji Medlog*

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=5°C
Ni podatkov o efektivnih temperaturah.

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev vinske trte in ameriškega škržatka.
Lokacija spremljanja TEST - bionomija, sorta Mešano.

Datum Razvojni stadij Vrednost
5.10.2023 91 - Po trgatvi: konec zorenja lesa 100 %
10.8.2023 00 - Mirovanje 100 %
23.6.2023 05 - Stadij volne: jasno vidna rjava volna 50 %
21.6.2023 03 - Začetek nabrekanja brsta: začetek nabrekanja brstov znotraj luskolistov 5 %
20.6.2023 01 - Začetek nabrekanja brsta: začetek nabrekanja brstov znotraj luskolistov 12 %