AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Podbrezje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2023

Spremljanje: ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
22.3.2023 22.3.2023 askospore zrele (100 %) :