AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Resje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2024

Spremljanje: ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov