AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.) na lokaciji Škrbnik- Hmezad hram


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.) v letu 2024

Spremljanje: vaba - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov