AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)) na lokaciji Žalec- vešča


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)) v letu 2024

Spremljanje: vaba - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov