AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Gačnik


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2022

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
6.6.2022 6.6.2022 konec primarnih okužb (100 %) :
31.3.2022 31.3.2022 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
25.3.2022 25.3.2022 askospore zrele (100 %) : Izbruh v laboratoriju.