AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Gačnik


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2019

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
4.6.2019 4.6.2019 konec primarnih okužb (100 %) :
18.3.2019 18.3.2019 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
13.3.2019 13.3.2019 askospore zrele (100 %) :