AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Kostanjevica na Krki


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2020

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
11.6.2020 11.6.2020 konec primarnih okužb (100 %) :
23.3.2020 23.3.2020 ulov askospor: 15 Šentjernej
17.3.2020 17.3.2020 ulov askospor: 162 Šentjernej
4.3.2020 4.3.2020 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) : Šentjernej
2.3.2020 2.3.2020 askospore zrele (100 %) : Šentjernej