AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Vir: ARSO
Izpis agrometeoroloških lokacij:Lokacija VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Artiče V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 346,5 56,0 40,0 10,2
Bizeljsko V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 383,7 72,7 51,7 9,9
Blanca V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 333,5 49,8 35,9 8,9
Črnomelj V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 406,8 89,8 68,4 24,4
Drašiči V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 374,1 70,5 52,1 16,1
Elbl-2 DRSI V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 399,3 88,6 66,6 17,7
Kostanjevica na Krki V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 342,8 62,4 48,4 19,1
Krško DRSI V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 333,3 50,8 37,3 12,2
Mali Podlog (Krško) V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 318,2 51,2 37,9 12,7
Miklavž DRSI V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 167,8 4,4 2,3 0,0
Otočec V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 330,6 49,8 34,9 8,4
Rodine pri Trebnjem APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 295,7 36,5 23,6 4,1
Sremič V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 349,7 45,1 26,4 1,7
Šentjernej APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 1.3.2024 358,7 64,3 48,2 17,8
Trebnje DRSI V<sub>EF</sub> M 1.3.2024 293,5 36,2 23,3 5,0
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos. Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.