AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Severovzhodna Slovenija

Severovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Dravinjski vrh 304 m Z 2 m 15.4.2024 07:00 19,9 40,6 1,4 6,1 12,4
Godemarci 212 m JV 50 cm 15.4.2024 04:00 18,3 46,3 1,8 6,6 11,9
Godemarci 212 m JV 2 m 15.4.2024 04:00 18,3 46,3 1,8 6,6 11,9
Litmerk - bionomija in RLP 314 m JZ 2 m 15.4.2024 04:00 17,6 48,4 1,6 6,6 11,6
Maribor - BTŠ 276 m J 2 m 15.4.2024 06:00 11,5 75,8 0,1 7,4 9,3
Meranovo 501 m JV 2 m 15.4.2024 06:00 12,4 66,4 0,6 6,3 9,2
Moškanjci 213 m 2 m 15.4.2024 04:00 18,6 46,0 1,6 6,8 12,1
Pohorski dvor 313 m V 2 m 15.4.2024 06:00 12,7 70,5 0,3 7,5 9,9
Ritoznoj 402 m JV 2 m 15.4.2024 07:00 18,7 45,2 1,4 6,6 12,1
Savci 245 m JZ 2 m 15.4.2024 04:00 18,1 47,3 1,5 6,7 11,9
Selnica ob Dravi 311 m SV 2 m 15.4.2024 07:00 14,2 63,6 0,6 7,4 10,5
Selo 299 m J 2 m 15.4.2024 04:00 14,3 57,3 0,6 6,0 10,0
Stročja vas 240 m SV 2 m 15.4.2024 04:00 17,8 47,5 2,0 6,5 11,7
Špičnik 338 m 2 m 15.4.2024 07:00 11,9 76,1 0,3 7,8 9,7
Vidonci 337 m JV 2 m 15.4.2024 06:00 12,8 79,4 0,3 9,3 10,9
Vitomarci 299 m SV 2 m 15.4.2024 04:00 17,4 47,8 1,2 6,2 11,4
Zbigovci - RLP 299 m Z 2 m 15.4.2024 06:00 12,8 72,7 0,2 8,0 10,2
Zimica 296 m Z 2 m 15.4.2024 06:00 13,0 69,6 0,4 7,6 10,1
GAČNIK ARSO 291 m 2 m 15.4.2024 07:00 11,9 75,1 0,2 7,6 9,6
JERUZALEM - ARSO 335 m 2 m 15.4.2024 04:00 17,4 48,8 1,7 6,5 11,5
LENDAVA - TERME ARSO 161 m 2 m 15.4.2024 04:00 15,4 56,0 0,8 6,7 10,8
MARIBOR - LETALIŠČE ARSO 264 m 2 m 15.4.2024 04:00 14,2 64,1 0,4 7,5 10,6
MARIBOR - VRBANSKI PLATO ARSO 274 m 2 m 15.4.2024 06:00 11,5 75,8 0,1 7,4 9,3
MARINČA VAS - ARSO 272 m 2 m 15.4.2024 07:00 12,5 73,1 0,4 7,8 10,0
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 2 m 15.4.2024 04:00 13,9 61,2 0,7 6,6 10,0
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN ARSO 184 m 5 cm 15.4.2024 04:00 13,9 61,2 0,7 6,6 10,0
PTUJ - ARSO 222 m 2 m 15.4.2024 07:00 19,3 42,9 1,7 6,4 12,3
SOTINSKI BREG ARSO 415 m 2 m 15.4.2024 06:00 12,9 76,4 0,4 8,9 10,7
Dragatuš DRSI 160 m 2 m 15.4.2024 06:00 13,8 68,8 0,1 8,2 10,7
Gederovci DRSI 201 m 2 m 15.4.2024 06:00 12,8 72,8 0,2 8,1 10,2
Mačkovci DRSI 271 m 2 m 15.4.2024 04:00 12,8 68,5 0,3 7,2 9,8
Prosenjakovci DRSI 274 m 2 m 15.4.2024 04:00 14,3 57,3 0,6 6,0 10,0
Šentilj DRSI 300 m 2 m 15.4.2024 06:00 13,2 74,5 0,2 8,8 10,8
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.