AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Pregled minimalnih nočnih temperatur med 14.4.2024 od 22:00 in 15.4.2024 do 10:00 (zapri pregled)
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Artiče 201 m J 2 m 15.4.2024 08:00 16,1 68,3 0,3 10,3 12,8
Bizeljsko 347 m J 2 m 15.4.2024 08:00 17,5 57,8 0,7 9,1 12,8
Blanca 278 m JZ 2 m 15.4.2024 08:00 19,1 46,9 1,1 7,5 12,6
Blanca 278 m JZ 50 cm 15.4.2024 08:00 19,1 46,9 1,1 7,5 12,6
Črnomelj 253 m JZ 2 m 15.4.2024 08:00 16,4 72,6 0,3 11,5 13,5
Drašiči 244 m J 2 m 15.4.2024 08:00 16,3 65,6 0,6 9,9 12,6
Kostanjevica na Krki 165 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,1 63,1 0,4 10,0 13,0
Mali Podlog (Krško) 158 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,6 65,5 0,4 11,1 13,8
Mirna peč - začasna 258 m 2 m 15.4.2024 08:00 15,5 70,4 0,3 10,2 12,4
Otočec 198 m J 2 m 15.4.2024 08:00 16,3 67,6 0,5 10,3 12,9
Rodine pri Trebnjem APS 284 m J 2 m 15.4.2024 08:00 17,6 51,6 0,5 7,5 12,0
Sremič 466 m JZ 2 m 15.4.2024 08:00 18,3 51,7 1,1 8,2 12,6
Šentjernej APS 231 m JV 2 m 15.4.2024 08:00 17,6 62,7 0,5 10,4 13,4
Šentjernej APS 231 m JV 50 cm 15.4.2024 08:00 17,6 62,7 0,5 10,4 13,4
CERKLJE - LETALIŠČE ARSO 155 m 2 m 15.4.2024 08:00 16,7 68,0 0,3 10,8 13,3
ČRNOMELJ - DOBLIČE ARSO 155 m 2 m 15.4.2024 08:00 16,4 72,6 0,3 11,5 13,5
HOČKO POHORJE - ARSO 585 m 2 m 15.4.2024 08:00 16,7 64,8 0,9 10,1 12,9
KRŠKO - NEK ARSO 155 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,7 57,8 0,7 9,3 12,9
MALKOVEC ARSO 397 m 2 m 15.4.2024 08:00 18,1 55,0 0,5 8,9 12,9
METLIKA ARSO 166 m 2 m 15.4.2024 08:00 16,6 67,1 0,6 10,5 13,1
NOVO MESTO ARSO 220 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,0 59,5 0,7 9,1 12,5
NOVO MESTO ARSO 220 m 5 cm 15.4.2024 08:00 17,0 59,5 0,7 9,1 12,5
TREBNJE ARSO 303 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,0 55,4 0,5 8,0 12,0
Elbl-2 DRSI 314 m 2 m 15.4.2024 08:00 18,8 53,4 1,0 9,2 13,3
Krško DRSI 167 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,7 57,8 0,7 9,3 12,9
Trebnje DRSI 270 m 2 m 15.4.2024 08:00 17,6 51,6 0,5 7,5 12,0
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.