AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji TEST - Šentjernej APS

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije travnik, pašnik
Koordinate D96: 76117 N, 526727,6 E
Nadmorska višina: 233 m
Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Testna postaja) (11.10.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (TEST - Karmen) (18.9.2023) odrasel osebek: 42 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (TEST - Šentjernej APS) (13.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) (13.9.2023) odrasel osebek: 7 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Test Žiče - RLP) O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Testna postaja) 10.7.2023 11.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Karmen) 4.7.2023 18.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (TEST - Šentjernej APS) 27.3.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 10.7.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Test Žiče - RLP) 13.12.2023 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 13.12.2023 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Šentjernej (UVHVVR) 0,1 km 231 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Kostanjevica (UVHVVR) 5,7 km 165 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Otočec (UVHVVR) 8,9 km 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI