AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji TEST Karmen

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije
Koordinate D96: 78817,6 N, 531439,3 E
Nadmorska višina: 0 m

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 5431 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Testna postaja) 10.7.2023 11.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Karmen) 4.7.2023 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 10.7.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2023 4.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Test Žiče - RLP) 13.12.2023 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 13.12.2023 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Kostanjevica (UVHVVR) 1,2 km 165 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Šentjernej (UVHVVR) 5,4 km 231 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Mali Podlog (UVHVVR) 7,8 km 158 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI