AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Znojile pri Krki

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (37827, KIS)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 83262,7 N, 483576 E
Nadmorska višina: 331 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Znojile pri Krki na dan 13.2.2024 ob 11:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 983 hPa R
Ikona: TEF=0°C (2.3.) TEF=0°C (2.3.) 175,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (2.3.) TEF=7,3°C (2.3.) 25,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (2.3.) TEF=8°C (2.3.) 18,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (2.3.) TEF=10°C (2.3.) 4,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Marinča vas* (ARSO) 3 km 272 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI