Podatki o lokaciji

Postaje na lokaciji:

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije
Koordinate D96: 0 N, 0 E
Nadmorska višina: 0 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji na dan 1.1.0001 ob 00:00

0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
0, , datum zadnjega podatka: 1.1.0001 00:00
Tip postaje:
Merilni interval: 0 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI