AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Črešnjevec

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (3, KGZ Maribor)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 138123 N, 547686 E
Nadmorska višina: 258 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Črešnjevec (Sl. Bistr.) na dan 12.1.2024 ob 12:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: TEF=0°C (22.4.) TEF=0°C (22.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C I
Ikona: TEF=7,3°C (22.4.) TEF=7,3°C (22.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C I
Ikona: TEF=8°C (22.4.) TEF=8°C (22.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C I
Ikona: TEF=10°C (22.4.) TEF=10°C (22.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Ritoznoj (UVHVVR) 4,9 km 402 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI