AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Dolge njive-Krško

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 92854,6 N, 534746,7 E
Nadmorska višina: 397 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Krško - NEK na dan 23.4.2024 ob 22:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 5,6 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 5,6 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 5,6 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (23.4. 22:00 - 24.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (23.4. 22:00 - 24.4. 10:00) °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 100 % RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,8 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 11,8 mm I
Ikona: Hitrost vetra (2 m) Hitrost vetra (2 m) 7 km/h M
Ikona: Smer vetra (2 m) Smer vetra (2 m) 278 ° M
Ikona: Sončno sevanje Sončno sevanje 0 W/m2 M
Ikona: Zračni tlak Zračni tlak 990 hPa M
Ikona: Zračni tlak na morski gladini Zračni tlak na morski gladini 1008 hPa I
Ikona: TEF=0°C (22.4.) TEF=0°C (22.4.) 937,1 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (22.4.) TEF=7,3°C (22.4.) 293,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (22.4.) TEF=8°C (22.4.) 249,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (22.4.) TEF=10°C (22.4.) 153,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 6.2. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 6329 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Topaz (Dolge njive-Krško) 1.1.2013 4.4.2024 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 6329 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. (Kline-Krško) 1.1.2009 4.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Ravni - RLP) 1.1.2022 16.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - breskev) 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - jablana) 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - hruške) 1.1.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Brezovska Gora) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Sremič (UVHVVR) 3,5 km 466 m Prelazi (sedla, prevoji) Dodaj
Krško*** (DRSI) 3,6 km 167 m Dodaj
Blanca (UVHVVR) 5,7 km 278 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Krško (NEK)* (ARSO) 6,3 km 155 m Dodaj
Mali Podlog (UVHVVR) 7,2 km 158 m Ravnine Dodaj
Cerklje* (ARSO) 9,7 km 155 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI